6 β -OH-corisol-3-CMO-HRP - Cosmo Bio Co.,Ltd.

Antibodies

>  

6 β -OH-corisol-3-CMO-HRP

Catalog No.: FKA-431
Size: 1000TEST
Price: ¥25000
$334
antigen/source: 6 β -OH-F-3-CMO
Description: 6-OH-F-3-CMO-HRP
Label: Horseradish Peroxidase
Application: Enzyme Immunoassay
catalog info: Catalog 2012-p124
Storage: 4C
@

Other:

 Recommended to use together 
Anti 6 β -OH-Cortisol (Cat. No. FKA-432-E)


Reference:

◊  Biol Reprod. 2008 May;78(5):888-95. Epub 2008 Jan 23.
 
>