β -galactoside- α -2,3-sialyltransferase - Cosmo Bio Co.,Ltd.

Antibodies

>  

β -galactoside- α -2,3-sialyltransferase

Catalog No.: CSR-171833
Size: 0.2UNIT
[50uL]
Price: ¥32000
$427
Description: Expressed in E.coli., recombinant Form of alpha2,3-sialyltransferase from Photobacterium phosphoreum JT-ISH-467
Storage: -20C
@

 
>